Oproep deelname Algemene Vergadering GRC en oproep kandidaten voor de Raad van Bestuur – Afgesloten

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC of Cultuurraad) is een lokale adviesraad die voornamelijk advies geeft over cultuurmateries in de gemeente, op aanvraag van het college van burgemeester of schepenen of de gemeenteraad of op eigen initiatief.
De GRC heeft een officieel karakter bij Vlaams decreet en zetelt onafhankelijk van elke politieke fractie.
De Algemene Vergadering van de GRC bestaat uit individuele deskundigen en vertegenwoordigers van alle cultuurverenigingen van het dorp, en komt minstens éénmaal per jaar samen.
De Algemene Vergadering gaat dit jaar door op donderdag 22/10/2020 om 20u.
De GRC zou graag tijdens deze vergadering twee van haar leden van de Raad van Bestuur, die in de loop van 2020 afscheid hebben genomen, willen vervangen.
De GRC hecht belang aan genderevenwicht en doet daarom bij voorkeur een oproep naar geëngageerde vrouwen die lid zijn van een vereniging die onder de GRC ressorteert (zie ‘Overzicht culturele verenigingen’ op de gemeentelijke website) om zich kandidaat te stellen. We zijn op zoek naar
een kandidaat uit de socioculturele sector en naar een kandidaat die via haar/zijn werkervaring of engagement in de kunst- en culturele sector een specifieke deskundigheid bezit.
Ben je bereid om je kennis, ervaring en enthousiasme actief in te zetten om de Cultuurraad te versterken en samen met de huidige bestuursleden cultuur mee vorm te geven in Sint-Martens-Latem, aarzel dan
niet uw schriftelijke kandidatuur, inclusief motivatie, in te dienen.
De voorwaarden voor uw kandidatuur zijn beschreven in de GRC-statuten.
De inhoud van uw engagement vindt u in het huishoudelijk reglement.
Kandidaturen kunnen per e-mail ingediend worden bij de GRC-voorzitter, ten laatste op donderdag 15 oktober 2020.
De Algemene Vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente. Ten gevolge van de coronacrisis, zien we ons echter genoodzaakt om het aantal aanwezigen te beperken. Gelieve de GRC-voorzitter te informeren over uw intentie om deel te nemen, ten laatste op
donderdag 15 oktober 2020, zodat u verder op de hoogte kan gehouden worden. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de leden van de GRC.
Locatie: Nog te bepalen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
U bent van harte welkom.
Martine Vanhoucke
voorzitter GRC
vanhoucke.martine@gmail.com

Stem voor de publieksprijs – Poëziewedstrijd Karel van de Woestijne – Afgesloten

Karel van de Woestijne woonde in Sint-Martens-Latem van 1900 tot 1906 en publiceerde in 1903 de vermaard geworden dichtbundel ‘Het Vaderhuis‘.

De zesde uitreiking van de Karel van de Woestijneprijs zou plaatsvinden in september, maar wordt uitgesteld omwille van corona. Naast de toekenning van de hoofdprijs (3000 €) zal ook de winnaar van de Publieksprijs bekend gemaakt worden.
Uit de talrijke inzendingen met kandidaten uit België en Nederland nomineerde de vakjury Anneke Brassinga, Rozalie Hirs, Jan Lauwereyns, Hester Knibbe en Peter Verhelst.

Stem alvast tot en met 31 augustus op uw favoriete gedicht via https://form.jotform.com/201803751117043
en bepaal zo mee de uitslag.

 

 

Gideon Kiefer in Museum Gevaert-Minne

Courtesy by Geukens & De Vil / Gideon Kiefer

In museum Gevaert-Minne gaat Latems kunstenaar Gideon Kiefer (°1970, Neerpelt) in dialoog met werken uit de vaste collectie. Een selectie schilderijen en tekeningen uit verschillende periodes worden tentoongesteld in de intieme ruimte van de schaapstal.
Doorheen zijn oeuvre onderzoekt Gideon Kiefer de poreuze fragiliteit van het geheugen. Daarnaast bevat zijn werk vaak een subtiele maatschappijkritiek waarbij contemporaine ecologische, sociale of politieke kwesties niet geschuwd worden.
De titel van de tentoonstelling ‘The Room Is Lit By Electric Light’ verwijst naar het liedje ‘In My Room’ van Yazoo uit zijn jeugd. Deze song vormt de oorsprong van de gelijknamige tekening die een waterval voorstelt in een museumzaal met straatverlichtingspalen en bijhorende lampjes. Bij een plaatsbezoek aan het museum vielen de strakke witte muren, de uitgelichte werkjes en spots hem op. De kunstenaar maakte dus een associatie naar de kamers waar enkele van zijn werken zouden hangen. Enerzijds is er het kunstmatig licht dat refereert aan het feit dat de landschappen in zijn atelier geschilderd worden. Anderzijds kan  het een knipoog zijn naar het belang van het licht van de streek voor de Latemse kunstenaars die zich hier kwamen vestigen.
De tentoonstelling loopt van 8 augustus t.e.m. 18 oktober 2020 en is gratis te bezichtigen.
Reserveer vooraf uw bezoek via gevaert.minne@sint-martens-latem.be of 09 220 71 83.

 

 

7de Biënnale van de Schilderkunst

De 7de Biënnale van de Schilderkunst, met als thema ‘Binnenskamers’, gaat door van 26 juli tot 18 oktober 2020 in Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle, Mudel in Deinze en Roger Raveel Museum in Machelen-Zulte.
In dit gezamenlijk tentoonstellingsproject worden moderne en hedendaagse schilderkunst samengebracht.

Voor het eerst deint de Biënnale verder uit in Sint-Martens-Latem, naar het museum Gust De Smet, de crypte van het gemeentehuis, Woning Van Wassenhove en The Wunderkammer Residence.

Reserveer tijdig uw tickets op www.museumdd.be.
Voor een bezoek aan het museum Gust De Smet reserveert u via 09/245.82.80 (het museum is gesloten van 15 tot en met 31 juli 2020)

Cultuurcafé – Zo helpt poëzie – uitgesteld

Mededeling (dd.  28/07/2020) van het College van St Martens-Latem.
Na de recentste veiligheidsraad heeft het college beslist om alle gemeentelijke (en privé) evenementen te annuleren of niet te organiseren tot ten minste einde augustus.
Dit betekent jammer genoeg dat zowel Latem als Deurle Kermis niet kunnen doorgaan.
Het Cultuurcafé rond wordt uitgesteld naar een latere datum.

Poëzie biedt troost en mentale rust, het betekent iets, voor de enen een engagement, voor de anderen een manier om iets onzegbaars te zeggen, in de liefde, in de passie, …
Dat kan op verschillende manieren.
Het kan als een warm bad zijn, of als een frisse duik.

Carl De Strycker (Poëziecentrum Gent) neemt ons bij de hand en loodst ons langs de samenzang van gedichten van Peter Verhelst en de tedere breekbare poëzie van Amina Belôrf.
 Gewoon, omdat we na covid-19 écht willen weten hoe het met je gaat.

Kijkt u uit naar een interessant gesprek met deze gasten kom dan naar het Cultuurcafé op zondagmorgen 23/08/2020) (om 10.30u tot 11.30u) (covid-proof)

Organisatie: Gemeentelijke Raad voor Cultuur, Moderator: Bart Vandesompele (Cultuurraad Latem)
Waar : Raadszaal – Gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, inschrijven via dit formulier.