Ons team

Bestuursleden cultuurraad Sint-Martens-Latem

(met dank aan onze fotografen Didier Verriest en Karine De Wasch)

Contactpersonen

Voorzitter

Martine Vanhoucke

Elslo 11
9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon: 09 281 22 64
Gsm: 0473 61 30 78
vanhoucke.martine @ gmail.com
Deskundige
Lid van het Dagelijks Bestuur

Ondervoorzitter

Didier Verriest


dv  @ didierverriest.com
Vertegenwoordiger Latemse Kunstkring
Lid van het Dagelijks Bestuur

Penningmeester

Kris Dellaert

kris.dellaert1 @ telenet.be
Deskundige
Lid van het Dagelijks Bestuur
Plaatsvervanger Davidsfonds

Secretaris-team

Inge Cnudde

cnuddeinge @ gmail.com
Deskundige

Christian De Clercq
christian.de.clercq1 @ telenet.be
Deskundige
Lid van het Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijke evenementen

Eddy Vaernewyck


eddy.vaernewijck @ skynet.be
Deskundige

Overige Bestuursleden

(in alfabetische volgorde)

Ides De Vos

ides.de.vos @ telenet.be
Deskundige

Brigitte Pattyn


pattynbrigitte @ telenet.be
Deskundige

Piet Pattyn

piet.pattyn @ uzgent.be

Vertegenwoordiger K.H. Willen is Kunnen

Sabine Pauwaert


sabine.pauwaert @ telenet.be

Verantwoordelijke Web-Site
Brugfunctie Onderwijs
Vertegenwoordiger LuKiArt vzw

Karlijn Sileghem

karlijn.sileghem @ telenet.be
Deskundige
Lid van het Dagelijks Bestuur

Bart Vandesompele

bart.vandesompele @ telenet.be
Deskundige
Lid van het Dagelijks Bestuur
Voorzitter Latem Kermis

Herman Vansintjan

hermanvansintjan @ yahoo.com

Vertegenwoordiger Davidsfonds

Vertegenwoordiging gemeente zonder stemrecht

Veerle Yperman

Cultuurcoördinator
Telefoon: 09 282 78 36
veerle.yperman @ sint-martens-latem.be

Filip Christiaens

College Burgemeester en Schepenen
Schepen voor cultuur
filip.christiaens @ sint-martens-latem.be