Koepelactiviteit 2021 – Zwanenzang

Meanderfestival van start in Cultuurregio Leie Schelde –
Gratis online event in juni 2021

Een nieuw festival doet z’n intrede. Meanderfestival brengt klassieke muziekbeleving van de bovenste plank naar de Cultuurregio Leie Schelde. Daarnaast wil het jonge aanstormende professionele musici een podium bieden en wil het klassieke muziek brengen bij jong en oud.

Voor deze eerste editie in 2021 wordt een gratis online familievoorstelling georganiseerd voor alle inwoners van de Cultuurregio Leie Schelde. Je kan genieten van ‘Zwanenzang’, een verhaal verteld door Sarah Van Overwaelle en muzikaal begeleid door het Dimlicht ensemble.

Zwanenzang vertelt het verhaal over de bijzondere band tussen Gabrielle en haar dementerende opa, die bij haar in huis woont. In deze voorstelling wordt het moeilijke thema dementie op een kindvriendelijke en originele manier behandeld voor jong en oud. Het festival trekt ook naar alle scholen en woonzorgcentra in de regio. Zo brengen we jong en oud naar deze eerste editie van het festival.

Schrijf je in voor deze gratis voorstelling via www.meanderfestival.be. Je ontvangt op 29 mei een link, die je gedurende een maand kan bekijken.

Meanderfestival is een initiatief van de broers Florestan en Ludovic Bataillie, twee muzikanten uit De Pinte i.s.m. de Cultuurregio Leie Schelde en haar vele partners.

De communicatie en promotie rond het Meanderfestival 2021 wordt in Sint-Martens-Latem ondersteund door de Koepel (Verenigde Raden en Verenigingen van Latem & Deurle).

UITGESTELD – Atelier in Beeld – 7-8-9 Mei 2021

Beste kunstliefhebber,
Beste kunstenaar,

Atelier in beeld, een gloednieuw open atelierweekend voor beeldende kunst in Vlaanderen en Brussel op 7, 8 en 9 mei 2021. We zetten deze activiteit graag in de kijker in ons kunstminnend Sint-Martens-Latem.

Geen magischer plek dan het atelier, waar beeldend kunstenaars op ideeën broeden, schetsen maken en nieuwe technieken uitproberen.

Ben je kunstenaar en wil jij jouw atelier openstellen?
Inschrijven kan tot 15 februari.
Een organisatie van Kunstwerkt

Meer info via www.atelierinbeeld.be

Kunst-Licht posters fleuren Latem en Deurle op tot 15 maart

De stilte die de winter en de huidige pandemie in het straatbeeld van ons dorp vormen, treft ons. De Latemse Cultuurraad stelt zich daarom de vraag wat een teken van kleur en warmte zou kunnen zijn.
We sluiten onze deuren voor de vorst. We branden het vuur om samen te vieren. In deze tijd waarin het samenzijn ons warm houdt en helpt het licht te bewaren op de donkerste dagen van het jaar, wil de Cultuurraad met de actie ‘Kunst-Licht’ dat gevoel van licht en warmte extra in de verf zetten.
Maar niet alleen dat. Corona heeft ons goed te pakken en sluit meer dan ons lief is: horeca, winkels, kappers, theaters, bioscopen, sport, het verenigingsleven enz…
Ze dreigen te breken onder het gewicht van wat nu niet mag, straks misschien weer wel mag, of toch niet. Volgt er een derde lockdown? We voelen ons strak gebonden en de toekomst is onzeker.
Daarom neemt de Cultuurraad het initiatief om met kunst van Latem en Deurle een brug te slaan tussen alle getroffen sectoren.
Luister en kijk even mee :
De prachtige winterfoto’s en poëtische verzen die worden tentoongesteld in de vitrines van ondernemend Latem en Deurle
vragen hierbij aandacht voor het licht dat al zo karig is in deze tijd.
We zien de strijd om te overleven voor ondernemers en kunstenaars  weerspiegeld in de winterse beelden als een symbool van samenhorigheid.
De actie loopt van 15 december tot 15 maart.
U wordt deel van meer leven in het dorp wanneer u één van onze posters ophangt in uw etalage, uw zaak, wachtzaal, school of eigen vensterraam. Op die manier voeren kunstenaars en ondernemers met de actie ‘Kunst-Licht’ een dialoog met de dorpsgemeenschap. Meer info via onze voorzitter.
‘Kunst-Licht’ is een initiatief van de Latemse Cultuurraad, in samenwerking met de gemeente, VZW Ondernemend Latem Deurle, Fotoclub Latem 73 en De Poëziekamer.

Oproep deelname Algemene Vergadering GRC en oproep kandidaten voor de Raad van Bestuur – Afgesloten

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC of Cultuurraad) is een lokale adviesraad die voornamelijk advies geeft over cultuurmateries in de gemeente, op aanvraag van het college van burgemeester of schepenen of de gemeenteraad of op eigen initiatief.
De GRC heeft een officieel karakter bij Vlaams decreet en zetelt onafhankelijk van elke politieke fractie.
De Algemene Vergadering van de GRC bestaat uit individuele deskundigen en vertegenwoordigers van alle cultuurverenigingen van het dorp, en komt minstens éénmaal per jaar samen.
De Algemene Vergadering gaat dit jaar door op donderdag 22/10/2020 om 20u.
De GRC zou graag tijdens deze vergadering twee van haar leden van de Raad van Bestuur, die in de loop van 2020 afscheid hebben genomen, willen vervangen.
De GRC hecht belang aan genderevenwicht en doet daarom bij voorkeur een oproep naar geëngageerde vrouwen die lid zijn van een vereniging die onder de GRC ressorteert (zie ‘Overzicht culturele verenigingen’ op de gemeentelijke website) om zich kandidaat te stellen. We zijn op zoek naar
een kandidaat uit de socioculturele sector en naar een kandidaat die via haar/zijn werkervaring of engagement in de kunst- en culturele sector een specifieke deskundigheid bezit.
Ben je bereid om je kennis, ervaring en enthousiasme actief in te zetten om de Cultuurraad te versterken en samen met de huidige bestuursleden cultuur mee vorm te geven in Sint-Martens-Latem, aarzel dan
niet uw schriftelijke kandidatuur, inclusief motivatie, in te dienen.
De voorwaarden voor uw kandidatuur zijn beschreven in de GRC-statuten.
De inhoud van uw engagement vindt u in het huishoudelijk reglement.
Kandidaturen kunnen per e-mail ingediend worden bij de GRC-voorzitter, ten laatste op donderdag 15 oktober 2020.
De Algemene Vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente. Ten gevolge van de coronacrisis, zien we ons echter genoodzaakt om het aantal aanwezigen te beperken. Gelieve de GRC-voorzitter te informeren over uw intentie om deel te nemen, ten laatste op
donderdag 15 oktober 2020, zodat u verder op de hoogte kan gehouden worden. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de leden van de GRC.
Locatie: Nog te bepalen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
U bent van harte welkom.
Martine Vanhoucke
voorzitter GRC
vanhoucke.martine@gmail.com