Ons doel

Elke gemeente is verplicht om minstens één adviesorgaan voor culturele aangelegenheden in te richten. Dat juridisch kader ligt vast in de Cultuurpactwetgeving, in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid en in het Decreet Lokaal Bestuur.

Binnen dit kader moet de gemeente verschillende culturele actoren betrekken bij de inspraak en participatie van haar cultuurbeleid.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem heeft bij het begin van de huidige legislatuur de eerder opgerichte Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (kortweg GRC of Cultuurraad) erkend en de statuten goedgekeurd.

De doelstellingen van de Cultuurraad worden uitvoerig omschreven in de statutenVanDeCultuurraad.