Karel van de Woestijne prijs voor Poëzie

KVDW1901

dit jaar organiseert de gemeente Sint-Martens-Latem opnieuw de prestigieuse  “KarelvandeWoestijneprijs-SML” voor poëzie, meer informatie hieromtrent is te vinden via “Cultuurprijzen Sint-Martens-Latem“, en indien u nog vragen heeft, kunt u steeds terecht bij Sophie Desmet, cultuurfunctionaris Sint-Martens-Latem.

Meer informatie omtrent Karel van de Woestijne is te vinden via literairGent (via Fragmenten – Auteurs)

Erfgoedbank Schelde-Leie

De erfgoedbank Leie en Schelde digitaliseert momenteel het archief van Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. De erfgoedbank bestaat uit twee delen. Het ene deel is een werkinstrument voor erfgoedmedewerkers, het andere deel is een interactieve website voor het brede publiek. Vrijwilligers en professionele erfgoedwerkers kunnen foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en documenten invoeren in de erfgoedbank. Het publiek kan deze objecten bekijken en er allerhande informatie over lezen. Neem gerust een kijkje op www.erfgoedbankleieschelde.be.

Gesprekken met de verenigingen

Als Cultuurraad hebben we, samen met schepen van Cultuur Erik Van den Abeele en met de nieuwe cultuurfunctionaris Sophie Desmet, het initiatief genomen de socio-culturele verenigingen uit te nodigen voor een gesprek over hun werking en bekommernissen. Het doel van die gesprekken was van verenigingen te vernemen wat hun visie is op het verenigingsleven en mogelijke verbeteringen aan te geven in de samenwerking met de gemeente, de GRC, eventuele andere verenigingen enzovoort. Als GRC zijn we blij dat 23 organisaties/verenigingen op onze aanvraag zijn ingegaan. De gesprekken waren over het algemeen heel interessant. Alle opmerkingen van de verenigingen zijn intussen in een verslag opgenomen en zullen dienen als basis voor een globaal plan van aanpak van het nieuwe Schepencollege, sectie cultuur.

Nieuwe cultuurfunctionaris

Piet Boyens, die jarenlang als doctor in de kunstgeschiedenis cultuurfunctionaris is geweest van Sint-Martens-Latem, is op 30 september 2011 met pensioen gegaan. Om een nieuwe cultuurfunctionaris aan te werven, heeft het gemeentebestuur een beroep gedaan op een extern bureau zodat de werving op een objectieve manier is verlopen. De GRC heeft de gemeente hierbij advies verleend door het profiel te schetsen en het takenpakket van deze functie te omschrijven. Bart Vandesompele heeft als voorzitter van de GRC deel uitgemaakt van de selectiecommissie. Sinds begin dit jaar is juffrouw Sophie Desmet de nieuwe cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem.

Nieuw bestuur cultuurraad vanaf 1 januari 2013 (december 2012)

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad heeft op woensdag 5 december 2012 een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2013-2018. De Cultuurraad bestaat nu uit het maximum toegelaten bestuursaantal van 15 personen. De gegevens van de nieuwe bestuursploeg kan u hier downloaden