Cultuurcafés 2022

Het jaar werd mooi afgesloten met het cultuurcafé op zondag 18/12/2022, met als thema “Gent en de Gentse regio gaan voor de titel van Europese Hoofdstad van Cultuur in 2030.

Hoe moeten we dat aanpakken?
Hoe combineren we die ambitie in een concrete kandidatuur, en wat zijn de sterke punten die ons onderscheiden van andere Belgische steden die kandidaat willen zijn?

Alvast één sterk punt werd besproken: water, met de Leie, de Schelde, de haven, en de logische band die ontstaan is met Zeeland.

Het werd een interessant debat met Katrien Laporte (Director Design Museum Gent, betrokken bij Brugge 2002), Stephanie D’Hose (Senaatsvoorzitter, Vlaams Parlementslid en ex-kabinetsmedewerker Cultuur, en gepassioneerd door cultuur) en Pieterjan Bouten (co-founder en voorzitter Showpad, met een visie voor Gent en de regio). Experten in hun vak uit de sociaal-economische en de cultuursector.

Dit alles werd ingeleid door Sami Souguir, Gents Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning.
Het cultuurcafé is een organisatie van de Gemeentelijke Raad voor Cultuur, onder de deskundige leiding van Moderator Bart Vandesompele (Cultuurraad Latem)

panelleden

Een impressie van dit boeiend cultuurcafé, met de beste wensen voor een boeiend en cultureel 2023, vind je via “ImpressieCultuurcafé-18122022“.

Een interview met Stephanie D’Hose in verband met dit onderwerp is te lezen via.

We hopen samen met u dat dit een nieuwe start is voor nog meer Cultuurcafé’s. Blijf ons ook zeker volgen via onze Facebookpagina.