Cultuurcafé 2023

  Op zondag 17/12/2023 Cultuurcafé met Goedele Bartholomeeusen, Christine Claus en Hans Op de Beeck.

(foto Herman Diricks)

Praten over kunsten en erfgoed op een tijdspanne van 45 minuten, dat was een uitdaging. In dit Cultuurcafé ging centrale gaste en kersvers algemeen directeur Goedele Bartholomeeusen van het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) dieper in op de geschiedenis van het museum, de rol ervan en de impact van private verzamelaars vanuit de verschillende standpunten.

Goedele Bartholomeeusen is sinds 2023 directeur van Museum Dhondt-Dhaenens en heeft een achtergrond in kunstgeschiedenis en economie. Ze werkte als internationaal galeriehouder en directeur van kunstbeurzen. Bartholomeeusen leidt Museum Dhondt-Dhaenens naar een volgende duurzame fase, waarbij ze een duidelijke identiteit van MDD vooropstelt. MDD werd opgericht in 1967 door het echtpaar Dhondt-Dhaenens, dat zijn collectie schonk aan de stichting met als opdracht de kunstcollectie voor het publiek toegankelijk te maken en vernieuwende culturele manifestaties en tentoonstellingen te organiseren. MDD is al meer dan 50 jaar een hybride instelling die erfgoed en hedendaagse kunst met elkaar verbindt en spraakmakende tentoonstellingen presenteert dankzij de persoonlijke bijdrage van vele kunstenaars, de vrijwilligers en de vele trouwe private en publieke schenkers door de jaren heen. MDD gelooft in de complementariteit van erfgoed en hedendaagse visuele kunsten en wil een duurzame band met het publiek verder versterken door publieke activiteiten te ontwikkelen voor zowel jong als oud.

Haar eerste gast was Christine Claus, voormalig secretaris-generaal van het departement cultuur, jeugd, sport en media in de Vlaamse Overheid. Christine is ook Voorzitster van het bestuursorgaan van het MDD.

Christine Claus is van opleiding een doctor in de biologie verbonden aan de UGent. Na een periode van 13 jaar in het onderzoek legde ze zich toe op het wetenschaps- en innovatiebeleid en werd in 1991 directeur-generaal van het Instituut voor de aanmoediging van innovatie in de industrie IWT. In 2006 maakte zij een grote carrière switch in de Vlaamse overheid waar ze secretaris-generaal werd van het departement cultuur, jeugd, sport en media. Ze bleef dit tot haar pensionering eind 2015. Haar interesse voor cultuur en beeldende kunst in het bijzonder startte al van jongs af aan. Het is geen overdrijving te stellen dat ze niet alleen met Frank Benijts, oud-voorzitter van MDD, is getrouwd maar ook met MDD zelf. Frank en Christine hebben sinds 1979 alle ontwikkelingen in MDD van heel dichtbij meegemaakt en hebben in de traditie van de stichters Dhondt-Dhaenens hun engagement naar MDD ononderbroken en met veel kunde en generositeit concreet gemaakt. Toen Frank eind 2020 terugtrad als bestuurder nam Christine de fakkel over.

De tweede gast was de internationaal bekende beeldende kunstenaar Hans Op de Beeck.

Hans Op de Beeck maakt grote installaties, sculpturen, films, tekeningen, schilderijen, foto’s en teksten. Zijn werk is een reflectie op onze complexe samenleving en de universele vragen van betekenis en sterfelijkheid die daarin resoneren. Hij beschouwt de mens als een wezen dat de wereld rondom hem op een tragikomische manier ensceneert. Op de Beeck wil vooral de zintuigen van de kijker prikkelen en hem uitnodigen om het beeld echt te beleven. Hij wil een vorm van visuele fictie creëren die een moment van verwondering en stilte brengt. De voorbije twintig jaar realiseerde Op de Beeck talrijke monumentale ‘zintuiglijke’ installaties, waarin hij wat hij omschrijft als ‘visuele ficties’ opriep: tactiele verlaten ruimtes als een leeg decor voor de kijker om doorheen te wandelen of in te gaan zitten, gebeeldhouwde toevluchtsoorden voor introspectie. In veel van zijn films toont hij echter, in contrast met die ontvolkte ruimtes, prominent anonieme personages. Hans Op de Beeck werd geboren in Turnhout in 1969. Hij woont en werkt in Brussel, België. Op de Beeck heeft zijn werk uitgebreid getoond in solo- en groepstentoonstellingen over de hele wereld. Op de site van MDD heeft Hans de Wunderkammer als werk vorm gegeven.

  Op zondag 27/08/2023 was Gust De Coster de centrale de centrale gast in ons Cultuurcafé.

(foto Herman Diricks)

Hij gidste ons op één uur tijd door zijn rijk gevulde carrière: één uur lang anekdotes, rode draden, verhalen uit zijn radio 2, Nostalgie en Radio Donna periode. Gust De Coster is bekend van het bekende Radio 2 programma “Vrijaf” en opvolger “Villa Musica”, dat hij samen met Sabine De Vos presenteerde. Het waren logische stappen na de alternatieve periode in de jaren ’70 met de stichting van de alternatieve vrije zender FM Bruxel en de presentaties onder de naam Gus Tafari. Hij werkte toen samen met o.a. Marcel Vanthilt en lanceerde begin van de jaren ’80 de legendarische verzamelnaam “Belpop”, waarmee hij zich ontpopte als dè promotor van de Belgische popmuziek en tot vandaag de term die onze crème aan Belgische popartiesten omschrijft. En wie kent de populaire radioreeks “Wit-lof from Belgium” (tevens een boek en 4 Cd’s met Belpop ’60, ’70, ‘80) nog? Hij bracht ook twee gasten mee die een grote impact hebben gehad op leven en werk. Zijn eerste gaste was Fabienne Schepens, de sterke vrouw met wie hij lief en leed deelt sinds zijn scheiding van Rani De Coninck, en die straf werk levert in de zorgsector. Samen geven ze een inkijk in hun leven en werk. Zijn zoon Beau scoort de goals bij FC Latem (3deprovinciale team). Zijn dochter Dora verzorgt PR & Partnerships bij Studio Brussel. De tweede gast was Marc Van Poucke, gewezen Vlaams radio- en televisiepresentator. Wie kent “Kramiek” nog, het radioprogramma dat gezelligheid centraal stelde op zondagochtend? Of “Spel zonder grenzen”, en een ander programma uit ons collectief BRT-geheugen nl. “Micro macro”. Sommigen kennen hem ook nog als panellid van “De taalstrijd”.

Voor meer info over volgende Cultuurcafé’s verwijzen we naar onze Facebookpagina.