Koepel

De Koepel is een samenwerking van verschillende adviesraden en verenigingen van Sint-Martens-Latem om een (culturele) activiteit te organiseren die de financiële draagkracht van een adviesraad of vereniging overstijgt en waarvan het batig saldo aan een goed doel wordt geschonken.

Op de planning staat het Koepelevent op 22 Maart 2024.

De Cultuurraad stelt u met trots een avond voor om niet te missen: werk van componist én Latemnaar Jules-Toussaint de Sutter dat door dorpsgenoot-pianist Alex Roosemeyers wordt gespeeld en door Pauline Lebbe, een jonge sopraan, wordt gezongen.
Deurlenaar Pol Van der Plaetsen projecteert de mooiste schilderijen van onze lokale, impressionistische kunstenaars.
Elise Miche draagt werk voor van Karel van de Woestijne, de geestelijke vader van de Latemse Groep. Raphaël Van Lerberge breit dit netjes aan elkaar.

Inschrijven kan helaas niet meer, HET IS VOLZET.
Tot een volgende keer.

Ten voordele van KunstOpMaatvanhetZiekekind, een project van LuKiArt vzw.