Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur en de Cultuurraad werken samen om het (socio)culturele leven in de gemeente vorm te geven.

Het gemeentebestuur erkent de Cultuurraad als een gemeentelijke raad met adviserende bevoegdheid over alle (socio)culturele materies voor de hele gemeente.

Het gemeentebestuur ondersteunt de Cultuurraad met een jaarlijkse, financiële bijdrage en voorziet tevens administratieve en logistieke ondersteuning, bv. het ter beschikking stellen van een lokaal, de aanwezigheid van de schepen en de gemeentelijk ambtenaar bevoegd voor cultuur als waarnemers in de vergaderingen van de Cultuurraad, opvolging van de vergaderingen, ….

Meer info over de afspraken die de Cultuurraad met het gemeentebestuur heeft gemaakt, vindt u in de afsprakennota.

Het Meerjarenplan van de gemeente, ook inzake Cultuur vindt u via  gemeente meerjarenplan 2020-2025