Verslagen Consultatieronden

De Cultuurraad heeft in het verleden tweemaal een consultatieronde gehouden bij alle (socio)culturele verenigingen die toen onder de GRC ressorteerden, nl. in oktober 2005 en in juni 2012. Doel was input te krijgen over het Cultuurbeleid in de gemeente en de opmerkingen en input te verwerken in respectievelijk het Cultuurbeleidsplan (2008-2013) en de Cultuurbeleidsnota (2013-2018).

Resultaten consultatie oktober 2005

GRC communicatie

Resultaten consultatie juni 2012 (dienden als basis voor cultuurnota dd. 2013)

Resultaat inforondes verenigingen