Inhuldiging gedicht Gisela Vansteenkiste

Op 12 oktober werd een gedicht van Gisela Vansteenkiste ingehuldigd door het lokaal bestuur.
Het gedicht kreeg een permanente plaats in de tuin van de Oude Brouwerij in ons dorp.