Nieuwe cultuurfunctionaris

Piet Boyens, die jarenlang als doctor in de kunstgeschiedenis cultuurfunctionaris is geweest van Sint-Martens-Latem, is op 30 september 2011 met pensioen gegaan. Om een nieuwe cultuurfunctionaris aan te werven, heeft het gemeentebestuur een beroep gedaan op een extern bureau zodat de werving op een objectieve manier is verlopen. De GRC heeft de gemeente hierbij advies verleend door het profiel te schetsen en het takenpakket van deze functie te omschrijven. Bart Vandesompele heeft als voorzitter van de GRC deel uitgemaakt van de selectiecommissie. Sinds begin dit jaar is juffrouw Sophie Desmet de nieuwe cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *