Gesprekken met de verenigingen

Als Cultuurraad hebben we, samen met schepen van Cultuur Erik Van den Abeele en met de nieuwe cultuurfunctionaris Sophie Desmet, het initiatief genomen de socio-culturele verenigingen uit te nodigen voor een gesprek over hun werking en bekommernissen. Het doel van die gesprekken was van verenigingen te vernemen wat hun visie is op het verenigingsleven en mogelijke verbeteringen aan te geven in de samenwerking met de gemeente, de GRC, eventuele andere verenigingen enzovoort. Als GRC zijn we blij dat 23 organisaties/verenigingen op onze aanvraag zijn ingegaan. De gesprekken waren over het algemeen heel interessant. Alle opmerkingen van de verenigingen zijn intussen in een verslag opgenomen en zullen dienen als basis voor een globaal plan van aanpak van het nieuwe Schepencollege, sectie cultuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *