POLS

Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)

Markt 21, 9800 Deinze – T 09 386 78 86 – is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, gestart in juni 2010.

Bezoek ons via : website POLS  en  erfgoedcelleieschelde.tumblr.com

Blader door het erfgoed van de streek via www.erfgoedbankleieschelde.be
Facebook: www.facebook.com/PolsLS

  • Op zaterdag 22 december 2012 sloot Joke Schauvliege, minister voor cultuur, een erfgoedconvenant af met POLS. Hierdoor krijgt POLS een jaarlijkse werkingssubsidie voor de periode 2013-2014. We ondernemen verschillende acties op het vlak van kennisverzameling, steun aan erfgoedverenigingen, bescherming van erfgoedcollecties, communicatie… De werking concentreert zich vooral op het industriële erfgoed, de beide wereldoorlogen en de artistieke nalatenschap. De erfgoedcel leidt de werking in goede banen .
  • Wat is cultureel erfgoed precies? Het gaat om elementen die men wil overdragen aan de volgende generaties. Roerend erfgoed is al het erfgoed dat verplaatsbaar is: schilderijen, juwelen, beelden, relikwieën, munten, zegels, meubels, tapijten, boeken, foto’s, films, muziekinstrumenten, literatuur, documenten… Dat roerend erfgoed wordt o.a. bewaard in musea en archiefinstellingen, maar ook bij particulieren als verzamelobject of erfstuk. Immaterieel erfgoed is dan weer het niet-tastbare: rituelen, verhalen, stoeten, gebruiken, recepten, feesten, talen, rites, ambachten, technieken, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sporten en spelen, …
  • Wie meer wil weten over de organisatie, de Raad van bestuur en de medewerkers kan terecht bij POLS.
  • Maandelijks wordt een nieuwsbrief met het regionaal cultureel- en erfgoednieuws uitgestuurd. Je kan je hiervoor inschrijven via de website of via mail info@egcleieschelde.be.