Leden

Voor onze leden

De Cultuurraad heeft in het verleden tweemaal een consultatieronde gehouden bij alle cultuurverenigingen nl. in oktober 2005 en in juni 2012. Doel was input te krijgen over het Cultuurbeleid in de gemeente en de opmerkingen en input te verwerken in de respectieve Cultuurbeleidsplan (2008-2013) en – nota (2013-2018).

Resultaten consultatie oktober 2005

Resultaten consultatie juni 2012 (zullen als basis dienen voor nieuwe cultuurnota in 2013)

Cultuurbeleidsplan 2008-2013 (zal vernieuwd worden in 2013)

Hier kan u de laatste versie vinden van de lijst van alle cultuur- en socioculturele verenigingen in onze gemeente.