Leden

Voor onze leden

De Cultuurraad heeft in het verleden tweemaal een consultatieronde gehouden bij alle cultuurverenigingen nl. in oktober 2005 en in juni 2012. Doel was input te krijgen over het Cultuurbeleid in de gemeente en de opmerkingen en input te verwerken in de respectieve Cultuurbeleidsplan (2008-2013) en – nota (2013-2018).

Resultaten consultatie oktober 2005

Resultaten consultatie juni 2012 (zullen als basis dienen voor nieuwe cultuurnota in 2013)

Meerjarenplan van de gemeente, ook inzake Cultuur

, meer info via “Documenten gemeente meerjarenplan 2014-2019”

Voor de laatste versie van de lijst van alle cultuur- en socioculturele verenigingen in onze gemeente. verwijzen we door naar

CultuurVerenigingenInSint-Martens-Latem